Program

W Programie sympozjum planujemy przedstawić następujące tematy, odnoszące
się zarówno do aspektów teoretycznych, jak i praktycznego ich zastosowania i wpływu na działalność organizacji:

 • Tendencje rozwojowe w zakresie metrologii w kraju i na świecie – o czym każdy powinien wiedzieć.
 • Reforma systemu metrologii instytucjonalnej – wpływ na działalność przedsiębiorstwa.
 • Znaczenie metrologii w systemie oceny zgodności – przeszkoda czy pomoc?
 • Normalizacja w zakresie metrologii – korzyści dla przedsiębiorstwa.
 • Ryzyko operacyjne a metrologia – narzędzia w doskonaleniu jakości.
 • Zmiany w normie ISO 17025 a zarządzanie laboratoriami w przedsiębiorstwach.
 • Nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym w realizowanych procesach:

   

  • Wymagania wynikające z nowelizacji norm systemów zarządzania:

      ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, projektu ISO 45001,

 • Integracja systemów zarządzania,
 • Wymagania prawne.
 • Rozwój i praktyczne zastosowania technik pomiarowych, ze szczególnym uwzględnieniem technik współrzędnościowych – droga do sukcesu przedsiębiorstw.
 • Innowacje w metrologii – możliwość praktycznych zastosowań.

 

RAMOWY PROGRAM SYMPOZJUM

METROLOGIA W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA – 8

Metrologia podstawą systemu oceny zgodności

 

04 – 06.10.2017, Hotel Qubus, Kielce

 

 

04.10.2017 (środa)

od 12.00 Rejestracja uczestników

(uwaga: zakwaterowanie w pokojach od godz. 14.00 lub wcześniej w miarę dostępności)

 

14:00 – 14:45 – obiad

15:00 16:30 – obrady – Sesja plenarna

16:30 – 16:45 – przerwa kawowa

16:45 18:15 – obrady – Sesja I

19:00 – kolacja towarzyska

 

05.10.2017 (czwartek)

  8:00 –   9:00 – śniadanie

  9:00 10:30 – obrady – Sesja II

10:30 – 10:45 – przerwa kawowa

10:45 12:15 – obrady – Sesja III

13:00 – 15:00 – obiad, przerwa

15:00 16:30 – obrady – Sesja IV

16:30 – 16:45 – przerwa kawowa

16:45 18:15 – obrady – Sesja V

19:30  –  uroczysta kolacja

 

06.10.2017 (piątek)

  8:00 –   9:00 – śniadanie

  9:00 10:30 – obrady  – Sesja VI

10:30 – 10:45 – przerwa kawowa

10:45 12:15 – obrady – Sesja VII

12:15 13:00 – zakończenie obrad

13:00 – 14:00 – obiad

 

Wykwaterowanie, wyjazd uczestników.

 

Istnieje możliwość zaprezentowania – równolegle do obrad sympozjum – specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w zastosowaniach metrologii w systemach zarządzania, w tym w nadzorze metrologicznym wyposażenia pomiarowego, jak również oferty wyposażenia metrologicznego.

Wszelkie informacje można uzyskać w Sekretariacie Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.